Гаранционни условия за частни клиенти

 

Като партньор по договора за покупка ви предоставяме удължена гаранция от 2 или 5 години (за избрани марки и модели ) в допълнение към законовите права за дефекти на продукта. Периодът за изчисляване на гаранционния срок започва да тече от датата на доставка. Териториалният обхват на гаранционната защита е Германия, Австрия, Лихтенщайн, Люксембург и Швейцария.

Гаранцията се отнася до липсата на дефекти на продукта, включително функционални, материални или производствени дефекти. Ако по време на гаранционния период възникне дефект, ние ще ви предоставим една от следните услуги по наш избор в рамките на тази гаранция:

 • безплатен ремонт на продукта (поправка) или
 • Безплатна замяна на продукта с еквивалентен продукт (последваща доставка)

В случай на необходима замяна или ремонт в нашия специализиран сервиз или в сервиза на производителя, ние ще възложим необходимия транспорт, разходите за който ще бъдат поети от нас. При поискване ще ви предоставим необходимите опаковъчни материали.

Гаранцията включва компенсация за следните разходи:

 • Разходи за материали и разходи за ремонт на дефектни части или замяна
 • Заплати за отстраняване на неизправности
 • Пътни разходи до и от
 • Транспортни разходи безплатен бордюр

Ако в рамките на гаранционното обслужване получите ремонтиран или нов продукт, това не се отразява на текущия гаранционен период. Гаранцията не започва отново с ремонта/замяната на продукта.

 Изключения/прекратяване на гаранцията

Гаранционните претенции се изключват в случай на повреда на продукта, причинена от:                 

 • които възникват по време на сглобяване и/или разглобяване на артикула, както и транспортни повреди от всякакъв вид и повреди, които възникват във връзка с преместване.
 • Батерии и акумулаторни батерии в малки масажни устройства или дистанционни управления
 • Повреди, причинени от домашни любимци (драскотини, животинска урина и др.)
 • причинени от груба небрежност, умисъл или от трети лица.
 • Оцветяване, причинено от пренасяне на цвят от чужди текстилни материали или дрехи.
 • които се появяват в резултат на експлоатационно износване или в резултат на стареене, износване, замърсяване, разваляне, изсветляване и които водят до промени в свойствата на покривните материали, характерни за стоките, като например обриви от мазнини, пукнатини от жив плет, гънки от мачти или образуване на пилинг или отлепване и ставане на крехки на кожените покрития (износване),
 • както и повреди, причинени от късо съединение, удар от мълния, пренапрежение, грешки при работа
 • причинени от неспазване на мерките за безопасност, неправилна употреба, неправилна употреба или липса на грижи в противоречие с препоръките на производителя.
 • причинени от поставянето на изделието в непосредствена близост до източници на топлина (напр.: кахлени печки и камини), както и от неспазване на инструкциите за монтаж на производителя.
 • причинени от корозия или варовикови отлагания.
 • причинени от външно въздействие върху изделието (напр. счупване, огъване, драскотини, следи от изгаряне, увреждане от парене, пукнатини, порязвания и др.).
 • които са причинени от атмосферни влияния или влага
 • от земетресения, войни, военни събития, терор, ядрена енергия или ядрени вещества
 • неправилно боравене и използване на сила (напр. вандализъм, удари, блъскане, падане).
 • чрез постепенно излагане на студ, топлина, температурни колебания и колебания на въздушното налягане, влага, дим, сажди, прах, корозия, светлина и радиация, както и чрез вътрешно разваляне (постепенно увреждане).
 • Разходи за основен ремонт или други мерки, които биха били необходими и независимо от щетата
 • Допълнителни разходи, дължащи се на промени или подобрения, които надхвърлят възстановяването
 • Масажни столове, които не се използват изключително за лични цели, напр. чрез отдаване под наем, лизинг или работа в студио

Гаранцията не покрива и телесни повреди и последващи щети, както и щети, причинени извън уреда.

Дилърската гаранция не ограничава вашите законови права, произтичащи от договора за покупка, сключен с нас. Всички съществуващи законови гаранционни права срещу нас остават незасегнати от това гаранционно обещание. Следователно тази дилърска гаранция не нарушава вашите законови права, а по-скоро разширява вашата правна позиция.

Ако закупената стока е дефектна, можете във всички случаи да се свържете с нас в рамките на законовата гаранция, независимо от това дали съществува гаранционен случай или е използвана гаранцията. 

Какво да направите в случай на повреда?

В случай на гаранционна претенция, моля, свържете се с нас като гарант:

Massagesessel Welt
P4P Solutions GmbH
Max-Holder-Str. 25
73630 Remshalden
Германия

garantie@massagesesselwelt.de
Германия - безплатно: 0800-7352963
Телефон (международен): +49 (7151) 205 259 95


С какво се различава нашата 5-годишна гаранция за избрани марки и продукти?

Нашите удължени гаранционни услуги са гарантирани чрез нашия сервизен партньор и са презастраховани от застрахователна компания! Възможен е и директен контакт.

Garantie-Datenbank 24 GmbH, Dreieich, Германия
От понеделник до петък: 09:00 - 17:00 ч.
Гореща линия: +49 (6103) 391 780
info@garantie-datenbank24.de