Информация за батерията

Бележки относно изхвърлянето на батерии

Във връзка с продажбата на батерии или доставката на устройства, съдържащи батерии, ние сме длъжни да ви информираме за следното:
В качеството си на краен потребител вие сте задължени по закон да върнете използваните батерии. Можете да върнете използвани батерии, които имаме на склад или сме складирали като нови батерии, безплатно в нашия склад за изпращане (адрес за изпращане). Символите, изобразени върху батериите, имат следното значение:
Символът на зачеркнатата кофа за боклук означава, че батерията не трябва да се изхвърля в битовите отпадъци.
Pb = Батерията съдържа повече от 0,004% олово по маса.
Cd = батерията съдържа повече от 0,002 масови процента кадмий
Hg = батерията съдържа повече от 0,0005 масови процента живак.


Моля, спазвайте горните инструкции.